• เราเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 • เราบริการด้วยทีมงานที่มีทักษะ และวิชาการ
 • เราบริการรวดเร็ว ทันเวลา ตามที่ลูกค้ากำหนด
 • เรามุ่งเน้นพัฒนาองค์กร และคุณภาพชีวิตของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และความเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานจากการดำเนินกิจการของบริษัท
 • ปรับปรุงระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • รับมอบเครื่องหมาย จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  บริษัท แฟค 99 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 โดยในงานคุณสุพจน์ วงศ์คำลือ ได้รับมอบเครื่องหมาย "ผู้ประกอบกิจการซึ้งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ" จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในครั้งนี้ด้วย

 • # เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #
  ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงานของพวกเราทุกคน ซึ่งพวกเราทีมงานแฟค 99 จะพยายามอย่างดีที่สุด และจะทำทุกวิถีทางเท่าที่เราจะทำได้ เพื่อให้เราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้ด้วยกัน.

 • จำหน่ายอุปกรณ์ท่อดักส์ สินค้าเก่าเก็บ ล้างสต๊อก เราจำหน่ายในราคาถูกกว่าต้นทุน สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ามาดูสินค้าได้ที่บริษัทฯ หรือสอบถามรายละเอียดที่ 081 849 5327
Visitors: 102,269